fiolspelman, subjektiv etnograf

”Min repertoar kommer ur mina vandringar, min fantasi och min smak. 30 år av vandringar genom byar, plöjande av Oskar Kolbergs böcker [monumentalverk om polsk folkkultur från 1800-talet], av arkiven hos Katolska universitetet i Lublin och hos Polska vetenskapsakademin, av kända och okända författare. Att spela på en hundra år gammal fiol är en speciell erfarenhet, musikaliskt och andligt. Jag har alltid vetat att det finns en speciell nationell ton, en musikalisk atom, igenkännelig och oberäknelig. Jag hittade den redan från början, ur den kommer min musik.

facebook.com/KapelaBrodow
facebook.com/witek.broda

 

 

Share This