Precis som hos många andra svenska spelmän består min repertoar huvudsakligen av polskor. Att det finns en koppling mellan ordet polska och Polen det förstod jag tidigt, men hur är det med kopplingen mellan ”mina” låtar och folkmusiken och folkdansen i Polen idag?

Det var såna kopplingar vi ville leta efter i detta gemensamma projekt. Vi som är med i projektet är med som musiker och dansare och utgångspunkten är helt och hållet konstnärlig – vi har inga kulturvetenskapliga ambitioner. Utgångspunkten är lust och nyfikenhet och en vilja att dela och dela med oss av vår musik och dans.

Vårt arbetssätt baserades på ett intuitivt och associativt sökande.

Detta intuitiva och associativa sökande gick till så att någon spelade en låt eller sjöng en sång man gillar, alternativt presenterade en gammal notuppteckning. Sen fick vem som helst, helt fritt, associera och spela upp en låt/sjunga en sång ur den egna repertoaren eller ur notuppteckningar. På det sättet bildades låtkedjor; några korta – andra långa. Det var fritt, kravlöst och lustfyllt. Kopplingarna mellan låtarna är mycket varierande: vissa låtar påminner om varandra i melodin – det kan vara långa fraser, såväl som korta fragment, ibland kan det vara metrisk släktskap – ett sväng eller en puls eller rytmiska figurer. Det kan också vara en tonalitet, ett intonationsmönster eller också något mycket mer flyktigt och svårfångat som en känsla, en klang eller en mental bild som fladdrar förbi i medvetandet. Det kan också vara kopplingar mellan svensk och polsk dans inom steg, formationer, svikt mm. Det fanns inga regler och krävdes inga förklaringar – kedjorna hade sin egen logik.

Efter det lustfyllda ”insamlingsarbetet” vidtog ett lite mer kämpigt redigeringsarbete – vi hade ju konserter som skulle framföras, och en cd att spela in! Resultatet har du nu i handen.

Jonas Hjalmarsson, spelman

Share This