Magnus Gustafsson är vice VD för den regionala institutionen Musik i Syd. Han är fil.dr i musikvetenskap i Lund och har under många år bedrivit forskning kring polskan. Bland viktigare offentliga engagemang märks bl.a. sakkunniguppdrag i musikfrågor i Nordiska Ministerrådet och ordförandeskap i Statens Kulturråds fonogramstödsgrupp. Han har skrivit en rad musikvetenskapliga och populärhistoriska böcker och artiklar, är riksspelman och medlem i musikgrupperna Sågskära och Höök. Under flera år har han också arbetat på frilansbasis som musikjournalist och recensent på Sveriges Radio. Nu forskar han bl.a. om Polskans historia, medeltida ballader och populära melodiers vandringar. Magnus Gustafsson sitter på stol nr 15 i Smålands akademi.

www.facebook.com/magnus.gustafsson
www.facebook.com/korrofestivalen
www.musikisydchannel.se
Korrö Folk Festival,

 

Share This