”När vi spelar tillsammans i det polsksvenska projektet föreställer jag mig att vi sitter i ett mytiskt, provisoriskt värdshus från 1500-talet som byggts mitt på den frusna Östersjön.”

Han är en stor vän av spel och improvisation i äldre stilar. Janusz har lärt sig av spelmän från centrala Polen, särskilt Jan Lewandowski och Piotr och Jan Gaca.  I det traditionella sättet att spela mazurek, oberek och kujawiak finner han ett universellt språk och ett fält för personlig frihet.

Han är ledare för Janusz Prusinowski Kompania, en av grundarna av föreningen Danshuset i Warszawa, och konstnärlig ledare för den årliga festivalen All Världens Mazurkor i Warszawa.

www.facebook.com/janusz.prusinowski

….

….

Kaja, Janusz Prusinowski – Słuchaj Uchem .facebook.com/sluchaj.uchem

 

Share This