Idén

Polska – spår
Ett polsk-skandinaviskt musikprojekt

Den svenska folkdansen polska, både namnet och själva dansen, har sin bakgrund i renässansens Polen. Nu, några hundra år senare, håller vi på att återupptäcka de polska och svenska folkmelodiernas och dansernas gemensamma rötter. Vad har polska danser från gamla notböcker för koppling till låtar ur levande tradition som traderats fram till vår tid av byaspelmän, danser med namn som chodzony. wiwat, kujawiak, mazurek, oberek å ena sidan, och olika typer av polska å andra sidan? Vilka är skillnaderna och likheterna i rytmer, melodier och danssteg? Är det också möjligt att hitta en gemensam bakgrund för sångrepertoaren?

Dessa frågor – tillsammans med den fantastiska upplevelsen att spela tillsammans – har varit våra ledstjärnor i detta arbete som vill presentera de djupa sambanden mellan polsk och svensk musik. De deltagare vi har samlat ihop är en grupp spelande och dansande vänner, specialister inom sina områden. Som resultat av dessa möten, av lyhört lyssnande och sökande efter associationer har vi skapat musikaliska och dansanta dialoger, kedjor av korresponderande melodier och rytmer.

Vårt möte känns som två besläktade musikerfamiljer som inte har hört av varandra på länge. Ivriga att lyssna på och spela för varandra. Vi hoppas att detta bara är första steget i vår återförening och en öppning för nya upptäckter.

Janusz Prusinowski, Magnus Gustafsson, Jonas Hjalmarsson

Deltagare:

musiker:
– Witold Broda – fiol
– Ulrika Gunnarsson – fiol, sång
– Magnus Gustafsson – fiol
– Jonas Hjalmarsson – fiol
– Paweł Iwaszkiewicz – säckpipor, flöjt
– Olof Misgeld – fiol
– Justyna Piernik – sång
– Piotr Piszczatowski – baraban, handtrumma
– Janusz Prusinowski – fiol, dragspel, hackbräde
– Justyna Rekść-Raubo – cello
– Vilja-Louise Skough-Åborn – sång

Dansare:
– Anna Öberg
– Anton Schneider
– Piotr Zgorzelski
– Bogumiła Zgorzelska

projektkoordinator:
– Anna Čemeljić,

konstnärlig ledare:
– Janusz Prusinowski

 

organisatörer:
Stiftelsen Wszystkie Mazurki Świata, Musik i Syd, Kungliga Musikhögskolan

samarbetspartner:
TVP Kultura, Dwójka PR, Polska institutet i Stockholm,

Co-financed by the Minister of Culture and National Heritage

 

 

Share This