Anna Öberg är koreograf och dansare bosatt i Stockholm. Både i sitt pedagogiska och konstnärliga arbete tar hon utgångspunkt i den svenska folkdansen och har sedan sin grundutbildning vid Dans- och Cirkushögskolan (DOCH) 2006 jobbat inom fältet för dans, teater och performance både på uppdrag av institutioner och som frilans. Samspelet mellan dans och musik löper som en röd tråd genom hennes koreografiska arbete och hon har hon de senaste åren rönt stor uppmärksamhet för sitt nyskapande förhållningssätt, både inom och utanför genren. I juni 2015 tog Anna sin examen från Masterprogrammet i koreografi vid DOCH/Stockholms konstnärliga högskola som den första folkdansaren någonsin.

Anna är huvudlärare i folkdans vid Malungs folkhögskola och undervisar regelbundet vid bl a Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm och universitetet i Trondheim, Norge.

Aktuellt
Under hösten 2016 besöker Anna folkdansare i Norge och Sverige inför ett nytt konstnärligt forskningsprojekt som rör idén om dansen som bärare av identitet och förkroppsligat minne, och under våren 2017 har hennes nya föreställning A Rhythmical Retreat premiär. A Rhythmical Retreat tar sin utgångspunkt i den folkliga musik- och danstraditionens förhållande till rytm och undersöker denna dels som en kroppslig och musikalisk praktik, dels som ett uttryck för samhörighet, lust och tvång samt det risktagande som ingår i dessa akter

sitesweden.se/residency/anna-oberg

www.facebook.com/anna.oberg

Share This