“Chciałabym dać wyraz swemu zachwytowi i wielu olśnieniom, które przeżywam dzięki muzyce napotkanej w naszej wspólnej pracy. Mam na myśli nowy świat, w którym się znalazłam, i który nasuwa mi skojarzenia z doświadczeniami transowymi i archetypicznymi.

Cały mój udział dedykuje Maćkowi Kazińskiemu, w oczekiwaniu na Jego powrót do pełnej aktywności i do zespołu.”

Justyna Rekść-Raubo – wiolonczelistka, gambistka, bassocontinuoistka, tu: basistka. Gra na wiolonczeli i gambie, ale grywa* także na klawesynie, fortepianie, lutni, gitarze, violone, okarynie i śpiewa oraz (najkrócej): dzięki niniejszemu polsko-szwedzkiemu projektowi – na nykelharfie. Pasjonatka ludzi, życia, szycia, pływania, bycia w drodze, lutnictwa, fotografii, rysunku i właściwie wszelkich robót ręcznych (w tym organizacji wydarzeń muzycznych).

*”gra” i “grywa” – znaczenie końcówek jak w chemii, tylko tutaj “–a” oznacza wyższą, a “–ywa” – rzadsze występowanie… 😉

culture.pl/pl/tworca/justyna-reksc-raubo

 

Share This